Dr.Öğr.Üyesi
Özden GÜNEŞ
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
İletişim